© CopyRight 2010 Qian Yuan Jiao Tai Electronics co.,    Ltd .                                                                                                                                                             Tel: +86 0755 82793721